पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू

क्र.सं

पद

नाम

कार्यावधि

देखि

सम्म

प्रधान निर्वाचन कमिश्नर

श्री  सुवर्ण शमसेर

०७/२६/२००८

२०१६

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत

०६/१०/२०२३

०२/१५/२०२४

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री पूर्णप्रसाद ब्राम्हण

०३/०९/२०२४

०४/२५/२०२८

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री विष्णुमणी आचार्य

०५/२१/२०२८

१२/०१/२०२९

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री सुन्दरप्रसाद शाह

०१/१८/२०३०

०१/१९/२०३६

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री शेरबहादुर शाही

०९/२९/२०३६

१०/०७/२०४१

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ

१२/१५/२०४१

०७/०७/२०४९

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री विष्णुप्रताप शाह

०१/१४/२०५०

०४/१९/२०५८

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री अच्युतनारायण राजभण्डारी

०९/२३/२०५८

०५/०६/२०६०

१०

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री केशवराज राजभण्डारी

०८/१७/२०६०

०३/२५/२०६३

११

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री भोजराज पोखरेल

०७/१३/२०६३

०२/२०/२०६६

१२

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री नीलकण्ठ उप्रेती

१२/११/२०६९

०२/०१/२०७२

१३

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

डा. अयोधीप्रसाद यादव

२७/०३/२०७२

१२/११/२०७५

१४

निर्वाचन आयुक्त

श्री श्यामकृष्ण भट्टराई

०४/०९/२०४७

०४/०७/२०४८

१५

निर्वाचन आयुक्त

श्री ध्रुवबरसिँह थापा

०४/०९/२०४७

०४/१०/२०४८

१६

निर्वाचन आयुक्त

श्री ध्रुवबरसिँह थापा

०४/०६/२०५१

११/२४/२०५३

१७

निर्वाचन आयुक्त

श्री नारायणप्रसाद राजभण्डारी

०४/०६/२०५१

०४/११/२०५३

१८

निर्वाचन आयुक्त

श्री रामचन्द्र शर्मा पौडेल

०४/०६/२०५१

११/१९/२०५६

१९

निर्वाचन आयुक्त

प्रा. डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र

०४/०६/२०५१

०४/०६/२०५७

२०

निर्वाचन आयुक्त

श्री रमेशजङ्ग थापा

०५/०६/२०५४

१०/०७/२०५९

२१

निर्वाचन आयुक्त

श्री विश्वमान श्रेष्ठ

०५/०६/२०५४

०५/०६/२०६०

२२

निर्वाचन आयुक्त

श्री अच्युतनारायण राजभणडारी

०५/०६/२०५४

०९/२२/२०५८

२३

निर्वाचन आयुक्त

श्री डमरुवल्लभ भट्टराई

०८/१७/२०६०

०३/२५/२०६३

२४

निर्वाचन आयुक्त

श्री दिलबहादुर कार्की

०८/१७/२०६०

०३/२६/२०६३

२५

निर्वाचन आयुक्त

श्री जयरामसिहँ बोहरा

०८/१७/२०६०

०३/२६/२०६३

२६

निर्वाचन आयुक्त

श्री उषा नेपाल

०७/२३/२०६३

०५/१६/२०६५

२७

निर्वाचन आयुक्त

श्री नीलकण्ठ उप्रेती

०७/२३/२०६३

०७/२२/२०६९

२८

निर्वाचन आयुक्त

श्री दोलखबहादुर गुरुङ्ग

०९/२७/२०६३

०९/२६/२०६९

२९

निर्वाचन आयुक्त

श्री दोलखबहादुर गुरुङ्ग

१२/११/२०६९

०५/१०/२०७२

३०

निर्वाचन आयुक्त

डा. अयोधीप्रसाद यादव

०९/२७/२०६३

९/२६/२०६९ र १२/११/२०६९मा पुन: नियुक्त

३१

निर्वाचन आयुक्त

डा. रामभक्त पी.बी. ठाकुर

१२/११/२०६९

०९/०६/२०७१

३२

निर्वाचन आयुक्त

श्री ईला शर्मा

१२/११/२०६९

१२/११/२०७५

३३

निर्वाचन आयुक्त

श्री सुधिर कुमार शाह

११्/०५्२०७३

१२/२८/२०७५

Feedback